April 4

Engagemangsbesked, vad är det? – Förklaring av engagemangsbeskeden

Last Updated on 4 April, 2022 by Håkan Samuelsson

Engagemangsbesked

Engagemangsbesked är ett utlåtande från din bank som redogör för ditt bolags totala engagemang hos banken.
Engagemangsbesked är alltså en detaljerad förteckning över de flesta av händelserna med din bank.
Engagemangsbesked används bland annat i samband med ett årsbokslut i ett bolag.
Engagemangsbesked är alltså bolagets totala tillgångar och skulder hos banken vid ett visst givet datum.
Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Related Posts

Tillgång och efterfrågan, vad betyder det? – Vilka faktorer styr och när råder marknadsjämvikt?

Tillgång och efterfrågan, vad betyder det? – Vilka faktorer styr och när råder marknadsjämvikt?

Depåbevis, vad är det? – definition och förklaring av depåbevisen

Depåbevis, vad är det? – definition och förklaring av depåbevisen

FAANG bolagen, vad är det? – Bäst FANG aktier?

FAANG bolagen, vad är det? – Bäst FANG aktier?

Hypotek, vad betyder det? – Allt du behöver veta om hypoteket

Hypotek, vad betyder det? – Allt du behöver veta om hypoteket