Engagemangsbesked

Last Updated on 8 september, 2021 by Håkan Samuelsson

Engagemangsbesked

Engagemangsbesked är ett utlåtande från din bank som redogör för ditt bolags totala engagemang hos banken.
Engagemangsbesked är alltså en detaljerad förteckning över de flesta av händelserna med din bank.
Engagemangsbesked används bland annat i samband med ett årsbokslut i ett bolag.
Engagemangsbesked är alltså bolagets totala tillgångar och skulder hos banken vid ett visst givet datum.
Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Följ Oss På Twitter