September 9

Tigerekonomi, vad menas med det? Definition och förklaring

Last Updated on 11 April, 2023 by Håkan Samuelsson

Tigerekonomi

Tigerekonomi är ursprungligen namnet på 4 stycken asiatiska länder som hade mycket snabbväxande ekonomier. Dessa var Hongkong, Singapore, Sydkorea och Taiwan. På engelska säger man “tiger economy”.
Tigern var en metafor på grund av djurets betydelse i asiatisk symbolism.
Efter att uttrycket myntades så har man även ett nytt namn för de så kallade unga tigerekonomierna. Dessa är Indonesien, Malaysia, Filippinerna och Thailand. Dessa kallades på engelska “tiger cub economies“.
Tigerekonomier har ofta även används för andra länder som har en snabbväxande ekonomi. Irland i Europa är ett sådant exempel mellan 1990-2000-talet.

Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Related Posts

Prova Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Alfa och Beta: en guide för nybörjare

Alfa och Beta: en guide för nybörjare

Obligationer – Vad är en obligation och hur fungerar obligationsmarknaden?

Obligationer – Vad är en obligation och hur fungerar obligationsmarknaden?