Real växelkurs, vad betyder det? – definition och förklaring

Real växelkurs är detsamma som en växelkurs där inflationens påverkar har justerats bort.

Real växelkurs är relation mellan prisnivåer i två länder uttryckta i samma valuta.

Den reala växelkursen anger alltså skillnaden i prisnivå mellan två länder och valutor.

En real växelkurs är den nominella växelkursen korrigerat med den relativa prisnivån hemma respektive utomlands:

Real växelkurs

Real växelkurs

Även om vissa länder har samma valuta (ex. EUR) så kan den reala växelkursen skilja sig mellan dem eftersom deras prisnivå kan skilja sig åt

Real växelkurs betyder på engelska real exchange rate.

Här hittar du en ordlista inom både ekonomi, trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.