Warrant, vad är det? – Förklaring och definition

En warrant är ett hävstångsinstrument där du som innehavare har rätten att antingen köpa eller sälja underliggande tillgång till ett på förhand bestämt pris och en på förhand bestämd lösendag.

En warrant har en begränsad förlustrisk, men en obegränsad avkastningspotential.

Warranter påminner om optioner men skiljer sig på två punkter:

  1. Warranter emitteras och är därmed värdepapper, till skillnad från optioner som tekniskt sett är avtal.
  2. Warranter kan innehålla villkor som styr hur dess värde ska beräknas, vilket inte är fallet med standardiserade optioner.

Här kan du läsa mer om warranter.

Här hittar du en ordlista inom både ekonomi, trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.