Inflationsindex, vad är det? – definition och förklaring

Inflationsindex, är ett verktyg som används för att mäta inflationen. Inflationsindex kan vara olika saker beroende på vilken metod man använder.

Inflationsindex är statistiska uppgifter som visar hur mycket priserna på varor och tjänster har stigit under en viss period.

Inflationen är sammanställd på grundval av prisökningarna för ett visst produktval.

Ett vanligt inflationsindex i Sverige är det som också kallas konsumentprisindex och har en förkortning som är KPI. Inflationsindexet KPI mäter den genomsnittliga prisutvecklingen för hela den privata inhemska konsumtionen, de priser konsumenten faktiskt betalar.

Inflationsindex betyder på engelska inflation index.

Här hittar du en ordlista inom både ekonomi, trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.