April 4

Avanza eller Nordnet – Vilken nätmäklare är bäst?

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Avanza eller Nordnet, ja vilken nätmäklare är bäst? Personligen så gillar jag både Avanza och Nordnet och har konto hos båda. Inte för att det är nödvändigt utan mer för att jag faktiskt tycker om båda mäklarna och tycker om att sprida min risk. Min förhoppning med denna text är att du kommer få lite hjälp med att kunna välja själv vilken av de båda som du vill satsa på och öppna ett konto hos.

Avanza & Nordnet

Vem är bäst, Nordnet och Avanza?

En fundamental del i att investera i andra finansiella produkter är att man har aktiedepå där de införskaffade produkterna förvaras. För att starta en aktiedepå hos exempelvis måste man vända sig till en aktiemäklare eller en bank såsom Avanza eller Nordnet som tillhandahåller dessa och starta ett konto hos dem. Traditionellt sett har det varit banken som hjälpt sina kunder med detta, men i och med utvecklingen som skett med internet och digitalisering har, likt alla andra bankrelaterade tjänster, hanteringen av aktiedepåer allt mer förflyttats mot den digitala banken.
I Sverige har vi sett två aktörer, både Avanza och Nordnet, växa fram och ta stora marknadsandelar med sina internetbaserade tjänster och det är ofta hos någon av dessa två banker som gemeneman öppnar sin första aktiedepå när det är dags att själv ta ansvar för sina investeringar istället för att lita på de traditionella bankernas fondförvaltare. Men innan man öppnar en aktiedepå hos Nordnet eller Avanza bör man först ställa sig frågan, vilken online nätmäklare passar just mina behov bäst? Genom att läsa mer och vidare får du vägledning inför just ditt val.

Få gratis courtage hos Avanza eller Nordnet?

Det är hård konkurrens idag bland de olika nätmäklarna och inte minst mellan både Avanza och Nordnet. Det har nu gått så långt att de har börjat erbjuda helt gratis courtage till den som vill handla aktier. Det är naturligtvist mycket bra för oss kunder och dessutom är det ett mycket generöst erbjudande eftersom det även är helt gratis att starta ett konto samt att inneha ett konto hos båda nätmäklarna Avanza och Nordnet. Dessa erbjudanden gäller alla nya kunder som har mindre än ett visst belopp i sparade pengar.

Nordnets Historia

Nordnet var en av de sanna pionjärerna när Sverige såg sina första nätmäklare. Efter att ha grundats 1996 som en bifirma till E. Öhman J:or Fondkommission för att dra nytta av de nya möjligheter som erbjöds via internet som snabbt spred sig till gemenemans hem var Nordnet ett av de allra första bolagen att erbjuda aktiehandel online i Sverige. Det dröjde inte länge förens en stabil kundbas började byggas upp och företaget började i sinom tid att erbjuda sina tjänster utanför Sveriges gränser. I dagsläget har man hos Nordnet, utöver huvudkontoret i Stockholm, även kontor i samtliga skandinaviska huvudstäder samt i Finland.
Likt alla andra affärsverksamheter strävar, och har genom åren strävat, efter att växa både organiskt och med hjälp av förvärv av externa företag. På så vis har man hos Nordnet lyckats etablera, behålla och förstärka sin position som en av de ledande och mest betrodda aktörerna på den svenska aktiemäklar-marknaden trots hård konkurrens från främst, men inte enbart, från Avanza som vi kommer att studera närmare senare i denna artikel. Några av de företag som förvärvats av Nordnet är Stocknet som förvärvades 2004, en av de då ledande och mest betrodda nätmäklarna i Norge.

Shareville – en del av Nordnet

Organiskt sett har Nordnet uppnått en stadig tillväxt genom att bredda sitt utbud som inledningsvis enbart utgjordes av värdepapper till att nu även inkludera andra vanligt förekommande banktjänster så som bolån, tjänstepensionslösningar samt pensionstjänster till privatpersoner. Detta är produkter som har adderats till Nordnets utbud allt sedan tiden gått. Där till har företaget inte varit återhållsamma under de senaste tio årens utveckling av mobiltelefoner och man har lyssnat på kundernas efterfrågan på en bra och pålitlig mobilapplikation samt en intressant ”online-community” via förvärvet av Shareville.
Så den nyfikna läsaren kanske frågar sig, vad är då egentligen Shareville? Enligt Nordnets egna beskrivning kan man jämföra Shareville med Facebook, dock med den tydliga skillnaden att detta sociala nätverk endast är inriktat mot investeringar och sparande. I skrivande stund har Shareville fler än 200.000 medlemmar som utöver att utbyta potentiella investeringar och intressanta idéer även kan se de andra medlemmarnas aktieportföljer som uppdateras i realtid med hjälp av verktyg som tillhandahålls från Nordnet.
Ytterligare en stor förändring som skett i Nordnet de senaste åren är att företaget sedan februari 2017 inte längre är noterat på Stockholmsbörsen. Detta som ett resultat av att Öhmnagruppen och Nordic Capital förvärvade samtliga aktier, således kan allmänheten inte längre handla aktier i banken.

Avanzas Historia

Avanzas bakgrund är väldigt lik konkurrenten Nordnet. Företaget startade med idén att erbjuda aktiehandel till privatpersoner uteslutande via digitala verktyg så tidigt som 1999. Genom att sköta handeln digitalt kunde Avanza pressa sina priser, och efter nästan 20 år i branschen har Avanza nu cirka 750.000 kunder som brukar företagets tjänster. Inledningsvis existerade Avanza under namnet HQ.se och var då landets allra största nätmäklare med 140.000 aktiva kunder samt imponerande 50 procent marknadsandel.
Precis som med Nordnet har Avanza vuxit både via förvärv och organiskt och man erbjuder inte längre sina kunder produkter uteslutande inom aktiemäkleri utan man har breddat sortimentet till att inkludera flera andra finansiella produkter. Bland dessa återfinns pensionssparande och i augusti 2017 förvaltade företagit inte mindre än 273 miljarder svenska kronor för sina kunder. I övrigt återfinns nästan alla andra produkter som en traditionell svensk bank kan tänkas erbjuda, bortsett från exempelvis lönekonto och betalningslösningar.

Tidningen Placera

Tillväxten har som tidigare nämnts kommit både med hjälp av förvärv där vi bland annat hittar exemplet av Börsveckan AB som Avanza köpte 2006. Detta medförde möjligheten att producera och förmedla ett eget sparmagasin, tidningen Placera. Därutöver har Avanza varit lyhörda och var tidigt ute med att introducera konceptet med indexfonder i Sverige. Redan 2006 lanserade Avanza sin indexfond, target="_blank">Avanza Zero, som var den första i sitt slag i Sverige. Fördelen med Avanza Zero är att fonden har väldigt låga administrationskostnader då den följer OMX30 och därför handlas utan att någon courtageavgift tas ut. Sedan dess har fonden blivit mer och mer populär bland kunderna.

Vem passar dig bäst av nätmäklarna Nordnet och Avanza?

När man har beslutat sig för att börja investera i andra finansiella tillgångar och undersöker vart man är intresserad av att öppna sin depå kan det vara av intresse att fundera över vad som gör nätmäklaren eller banken unik. Vad är courtaget, det vill säga priset för en transaktion, hos den nätmäklare jag väljer? Vilken typ av kundsupport erbjuds? Vad har kundsupporten för öppettider? Omfattas min depå av insättningsgarantin? Vilken typ av kringtjänster erbjuder nätmäklaren?

Är insättningsgarantin lika bra hos Avanza vs Nordnet?

Både Nordnet och Avanza omfattas av den statliga insättningsgarantin och således finns ingen skillnad mellan de båda bankerna av intresse i den aspekten. Det innebär att om den bank du väljer att öppna din depå hos skulle gå i konkurs, något som kanske ter sig osannolikt, trots allt är möjligt, så har du som kund ett statligt skydd. Staten ersätter dig upp till ett värde av €100.000 (ungefär 100000 kr) , och där med kan man tänka på insättningsgarantin som en sorts försäkring. Den intresserade kan läsa mer om insättningsgarantin på Riksgäldens hemsida.

Skiljer sig kundsupport åt mellan de båda aktiemäklarna?

Som seriösa banker erbjuder självklart båda nätmäklarna Nordnet och Avanza sina kunder tillgång till lättillgänglig och vältalig kundsupport. Dessa kan nås via telefon och email, telefonnummer och email adresserna finns lättillgängliga på respektive hemsida. Vi ser här att Nordnets kundsupport, bortsett från USA handel, finns tillgänglig under något längre timmar än Avanzas. Om man har problem att själv placera en order via de båda bankernas hemsidor kan man kontakta en nätmäklare via telefon, men kolla först om extra kostnader tillkommer för dessa tjänster. Utöver dessa tjänster erbjuds även speciell kundsupport för USA handeln med öppettider anpassade till de amerikanska börserna. De öppettider som gäller är som gäller för respektive bank och tjänst återfinns nedan.

Kundsupport är öppen följande tider hos Avanza vs Nordnet
Avanza Nordnet
Måndag – Torsdag 08:30 – 20:00 08:30 – 20:00
Fredag 08:30 – 17:30 08:30 – 18:00
USA Handel (Nordnet eller Avanza)
Avanza Nordnet
Måndag – Fredag 08:30 – 22:30 15:30 – 22.00
Nätmäkleri – aktier fonder – (Avanza vs Nordnet)
Avanza Nordnet
Måndag – Fredag 08:30 – 17:30 08:30 – 17:45

Prissättning

Avanza

Nedan finner du de priser som gäller för Avanzas olika kontotyper:

Start Mini Small Medium Fast pris
Rörligt courtage 0 % 0,25 % 0,15 % 0,069 % 0 %
Lägsta courtage 0 kr 1 kr 39 kr 69 kr 99 kr
Lämpligt för aktieaffärer i storleken Under 50 000 kr Under 15 600 kr 15 600 – 46 000 46 000 – 143 000 kr 143 000 kr +

Nordnet

Dessa priser gäller för dig som är kund host Nordnet:

Mini Liten Mellan Fast
Rörligt courtage 0,25 % 0,15 % 0,069 % 0 %
Lägsta courtage 1 kr 39 kr 69 kr 99 kr
Lämpligt för aktieaffärer i storleken Under 15 600 kr 15 600 – 46 000 kr 46 000 – 143 478 kr 143 478 kr +

När man börjar med att handla aktier fonder och värdepapper och andra finansiella produkter betalar man avgifter vid transaktionerna. Dessa avgifter är den huvudsakliga inkomstkällan för din nätmäklare och de benämns som courtageavgifter. Du som kund kan genom att läsa mer och sätt in dig ordentligt på prissättningsstrukturen hos de olika mäklarna spara pengar genom att hitta, för dig, mest fördelaktiga prissättningen. Båda nätmäklarna Avanza och Nordnet erbjuder har länge konkurrerat om de svenska kunderna vilket medfört att priserna pressats ned då detta har ansetts vara ett av det absolut främsta vapnet i jakten på nya sparare, men även för att säkerställa att redan existerande investerar förblir banken trogen.
Både Nordnet och Avanza erbjuder flera olika priskategorier, eller courtageklasser om vill handla aktier. Vilken som passar dig bäst beslutar du genom att läsa mer om de olika villkoren och göra din efterforskning noggrant. Avanza erbjuder i skrivande stund fem olika courtageklasser tillskillnad från Nordnet som erbjuder fyra. Således kanske det finns något mer flexibilitet hos Avanza att utforska? Avanza erbjuder i skrivande stund courtageklassen ”Start” där kunder som aldrig haft mer än 50000 SEK på sin aktiedepå erbjuds courtagefri handel, men innan du startar en depå är det värt att göra efterforskningen och säkerställa att det inte är ett tillfälligt erbjudande.
Hos Nordnet erbjuds inte denna courtageklass, men som tidigare nämnt är det en dräpande konkurrens som råder mellan de båda bankerna. Så hos Nordnet erbjuds en ”kom-igång rabatt” där nya kunder med mindre än 80.000SEK på sin depå erbjuds 500 fria ordrar under de första sex månaderna som kund. Återigen, var noggrann med att läsa igenom villkoren för dessa erbjudanden, eller kontakta kundsupporten för den berörda banken. De övriga courtageklasserna är nästintill identiska, men tröskelvärdena skiljer sig något. Dock är detta något som kan ändras med tiden, så istället för att här referera de aktuella prisbilderna hänvisar vi till prislistorna.

Prislista – vem är billigast?

Här återfinns Avanzas Prislista och via denna nås Nordnet prislista.

Vem har bäst kringtjänster?

Utöver att agera aktiemäklare har både Avanza och Nordnet börjat erbjuda traditionella banktjänster som bostadslån. Hos Avanza går produkten under namnet Bolån+ och kunderna erbjuds en förmånlig ränta som en konsekvens av ett samarbete mellan Avanza och Stabelo som säger sig ha funnit ett mer kostnadseffektivt sätt att genomföra kreditupplysningar. Enligt den jämförelse som återfinns på Avanzas hemsida erbjuds Bolån+ till förmånligare ränta än vad som erbjuds från någon av storbankerna. Att ansöka om ett bolån hos Avanza är enkelt och kan göras med hjälp av ditt Bank ID.
Nordnet erbjuder också bolån och man har varit innovativa när det kommer till räntesättningen. Den baseras nämligen på hur mycket pengar du som kund har sparat i din aktieportfölj hos Nordnet. Självklart innebär mer pengar på aktiedepån att du får en lägre ränta och i skrivande stund förmedlar Nordnet själva att deras bolån är det billigaste på marknaden.
Både Avanza och Nordnet kommunicerar indirekt att du utöver att spara pengar på att välja deras bolån produkter även sparar tid. Hur kommer det sig? Jo, på de båda hemsidorna kan man läsa att dealen redan är prutad och klar. För mer information rörande bolån hos Nordnet eller Avanza kan den intresserade besöka hemsidan för respektive bank, alternativt ta kontakt med kundsupporten som kan berätta mer om prissättning, säkerhet och andra detaljer som är viktiga att förstå.

Avanza vs Nordnet
Avanza vs Nordnet

Övrigt att tänka på när du väljer nätmäklare

Utöver de faktiska produkterna, priserna och tillgänglighet kan det finnas andra aspekter som är intressanta att utforska innan man beslutar sig för hur vida Nordnet eller Avanza är det rätta valet för en aktiedepå. Hur pass lättnavigerad är hemsidan? Tillhandahålls viktig information så som nyckeltal och nyheter?
Både Nordnet eller Avanza tillhandahåller givetvis nödvändiga nyckeltal för att du som kund ska kunna fatta välinformerade beslut rörande dina investeringar. Utseendemässigt skiljer sig båda nätmäklarna Avanza och Nordnet ganska kraftigt i termer av färgkombinationer och andra navigering och det är upp till den enskilda användaren att avgöra vad som passar dess preferenser bäst. Med det sagt är det värt att nämna att de båda bankerna erbjuder lättnavigerade hemsidor och det är inga svårigheter att hitta det man letar efter, detta oavsett användarens datorvana.

Summering – Avanza eller Nordnet

Avanza och Nordnet är två av Europas mest väletablerade och väl beryktade nätmäklare som har två decennier av erfarenhet och kunskap. Under denna tid har man konkurrerat hårt med varandra, lånat idéer och inspiration från varandra och utvecklat riktigt konkurrenskraftiga utbud till fördelaktiga priser. Att navigera runt och genomföra affärer på hemsidorna är lätt och smidigt, men skulle man mot förmodan ha några problem erbjuds kunnig kundsupport från båda bankerna som finns tillgänglig under och kring börsens öppettider. För att välja vilken av Avanza eller Nordnet som bäst passar just dina individuella preferenser och förväntningar är det bra att besöka hemsidorna, studera courtageuppläggen och läsa in sig på eventuella erbjudanden. Om man skulle vilja ingå i en online-community som enbart är inriktad mot investeringar och finansiella funderingar kan man läsa mer om Shareville som återfinns hos Nordnet där mängder med likasinnade debatterar och delar idéer och har givande åsiktsutbyten. Vilken av Avanza eller Nordnet som är bäst är svårt att säga, men med lite efterforskning kan du säkerligen utkora vilken som passar just dig bäst. Artikeln innehåller annonslänkar till Avanza och Nordnet.
Här kan du ansöka om ett konto hos de båda nätmäklarna Avanza och Nordnet.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Oslobörsen – Buy the fucking dip!

Oslobörsen – Buy the fucking dip!

RSI-indikator – en variant

RSI-indikator – en variant