P/S tal – Vad är det?

Så här skriver Avanza om P/S-tal:

P/S-talet är ett nyckeltal som visar en akties pris i relation till bolagets försäljning, eller omsättning som det också kallas. Många använder detta nyckeltal som ett av flera för att göra en samlad bedömning innan man beslutar sig för om man ska köpa eller sälja en aktie.

Hur räknar man ut P/S-tal?

För att räkna ut ett företags P/S-tal delar du aktiens pris med bolagets omsättning per aktie.
P/S-tal

P/S-tal

Vad visar ett P/S-tal?

Detta nyckeltal visar hur högt marknaden värderar ett bolags omsättning. Att ett bolag har ett högt P/S-tal kan betyda två saker. Antingen har bolaget en hög aktiekurs i relation till omsättningen per aktie, vilket kan tyda på att det är högt värderat. Eller så har marknaden högt ställda förväntningar på bolaget och tror att omsättningen kommer att öka. När marknaden tror att omsättningen kommer att öka tenderar nämligen aktiekursen att stiga, och då ökar nyckeltalet.

Tvärtom kan ett bolag med ett lågt P/S-tal indikera att aktien är lågt värderad eftersom aktiekursen är låg i relation till omsättningen per aktie, eller att marknaden tror att omsättningen kommer minska.

Så här skriver Wikipedia om P/S-tal:

P/S är ett företagsekonomiskt begrepp som exempelvis kan användas i aktieanalys. Termen P/S kommer från engelskans price/sales, vilket på svenska betyder pris/försäljning.

En akties P/S räknas fram på följande vis:

Kvoten anger aktiepriset i relation till företagets försäljning. Den kan främst användas för att jämföra företag i samma bransch.

Ju högre P/S-talet är, desto högre är förväntningarna på en omsättningsökning.
P/S-talet är särskilt intressant om företaget har eller kan få en hög vinstmarginal på sin försäljning.

Likviditeten ändras alltid ju högre P/S-talet blir. Med detta menas det att risken och aktiviteten hos en aktiegrupp förändras drastiskt.

Du kanske också är intresserad av att läsa detta?

Det finns många nyckeltal man kan använda om man vill göra en fundamental analys. Om det görs rätt så kan nyckeltal ge oss bra och värdefull info om ett företag och dess aktie. Om du vet hur du skall tolka dessa så kan de ge dig en värdefull bild på hur ett företags verksamhet ser ut. Här kan du läsa mer om vår syn på fundamental analys.

Här hittar du en ordlista inom både ekonomi,trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com