Hur många aktier ska man köpa

Last Updated on 22 september, 2021 by Håkan Samuelsson

Hur många aktier ska man köpa?

Det är en vedertagen sanning att en bra aktieportfölj består av flera olika aktier. Hur många aktier man ska köpa är något som måste besvaras individuellt. Det som kan sägas är att investmentbolagen inte över-diversifierar vilket kan vara fallet med många indexfonder. Detta får stöd från forskning som visar en avtagande marginalnytta från diversifiering efter lite drygt åtta innehav.

Att besvara frågan ”Hur många aktier skall man köpa?” är alltså inte alldeles enkelt. Det beror väldigt mycket på olika faktorer. Rekommendationerna varierar också beroende på vem man frågar och vilken riskprofil en given individ har. Här på Samuelssons Rapport nämner vi ofta att diversifiering är väldigt viktigt för en aktieportfölj. Men hur många aktier ska man köpa för att optimera diversifieringen i en aktieportfölj? Läs gärna mer om du vill veta hur många aktier som är optimalt att köpa.

Vedertagen rekommendation

Att riskspridning är fundamentalt för långsiktigt hållbara investeringar är en vedertagen sanning. Detta är vad universiteten lär sina finansstudenter på introduktionskursen och flera olika ordspråk förmedlar denna visdom, ”lägg inte alla ägg i en korg”. Men hur många aktier man ska köpa är inte hugget i sten. Låt oss titta på vad proffsen behandlar sin riskhantering.

Professionell riskhantering

Ett av de argument som används för att köpa fonder är att de tillhandahåller en bra riskspridning. Beroende på vilken typ av fond man köper skiljer sig antalet aktier och branscher åt. Men med det sagt, eftersom de är professionella investerare bör man genom att studera deras riskhantering få en hint om svaret på frågan, hur många aktier ska man köpa?

Indexfonder
Eftersom indexfonder följer det underliggande indexet varierar antalet värdepapper som ingår i de olika fondportföljerna. En populär svensk indexfond, Avanza Zero, följer OMXS30 och innehåller de 30 värdemässigt mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen. Andra indexfonder investerar i upp till 2300 olika värdepapper, med andra ord en enorm diversifiering. Exempel på dessa är SPP Aktiefond Global A.

Investmentbolag
En annan typ av aktör på de finansiella marknaderna som är i behov av bra riskhantering är investmentbolagen. På Stockholmsbörsen återfinns ett flertal investmentbolag som Industrivärden, Öresund, Kinnevik B och Bure Equity. Dess portföljer utgörs av 9, 15, 25 respektive 10 olika innehav, i genomsnitt 15 bolag. Investmentbolagen har traditionellt sett presterat bättre än ämförelseindex. Därför kan det vara bra att hämta inspiration från dess riskhantering för att avgöra hur många aktier man ska köpa.

Universitetet
Universitet runt hela världen har forskat rörande riskhantering. Resultatet av forskningen visar att marginalnyttan av riskhantering avtar efter ett givet antal innehav i en portfölj. Mycket av forskningen pekar på att marginalnyttan avtar med tilltagande hastighet efter att lite drygt 8 aktier utgör portföljen.

Hur många aktier skall jag köpa?
Hur många aktier köper man?

Hur många aktier skall man köpa privat?

Så forskningen visar att marginalnyttan avtar efter att lite drygt 8 aktier utgör en aktieportfölj. Men hur många akter ska man köpa? För att få inspiration till hur du kan bygga din egen aktieportfölj kan du registrera dig som medlem hos Samuelssons Rapport. Medlemmar kan ta del av våra portföljer och delta i diskussioner på vårt aktieforum.
Viktigt att ha i åtanke är tidshorisonten för en investering. En aktie kan både öka och sjunka i värde. Undvik alltså att investera pengar som kan behövas med kort varsel.

 

Följ Oss På Twitter