April 5

Hur många aktier ska man köpa? – Till sin Aktieportfölj

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Den eviga frågan – hur många aktier ska man köpa till sin aktieportfölj. Det snabba svaret är: Köp 12 – 15 stycken. Antalet är inte taget ur luften utan det finns en logik bakom.

Jag ska förklara.

Antal aktier har med riskspridning att göra. Genom att sprida på riskerna gör du din aktieportfölj mer robust, mindre svängig och mindre känslig för eventuella problem som dyker upp.

I denna artikel ska jag förklara hur du kan tänka kring hur många aktier du ska ha i en aktieportfölj.

Nyckelpunkter:

  • Rekommenderar 12–15 aktier för god riskspridning.
  • För många aktier gör det svårt att hålla koll på portföljen.
  • Sprid risk över olika branscher och marknader för bättre skydd.
  • Se över portföljen regelbundet och justera enligt strategi.
  • Forskning visar att marginalnyttan av riskspridning avtar efter cirka 8 innehav.

img 618cf6c947044 Samuelssons Rapport

Många köper för få aktier

Det vanligaste misstaget bland svenska småsparare är att köpa alldeles för få aktier. I snitt har svensken runt 4 aktier i sin aktieportfölj enligt Euroclear. Många har endast en eller ett par aktier.

När någon ställer frågan – ”vilken aktie ska man köpa?” är därför mitt svar: Du ska inte köpa en aktie utan flera!

Minska risken i din aktieportfölj med fler aktier

Antal aktier som man ska ha i sin aktieportfölj har helt och hållet med risk och riskspridning att göra.

Om du har en enda aktie har du 100 procents exponering mot det bolaget. Att aktier är lönsamma på sikt råder inga tvivel kring, men på kort sikt kan vissa aktier gå dåligt. En del bolag råkar ut för så stora problem att de aldrig återhämtar sig.

Ifall du har hela ditt sparkapital i en enda aktie har du satsat allt på en häst. Om den snubblar och faller ur loppet gör du en stor förlust. Ju fler aktier du äger desto lägre risk har du att drabbas ifall en eller några av dem börjar gå dåligt.

Hur många aktier ska man då köpa?

Ifall du har 12 – 15 olika aktier i din aktieportfölj ger det en god riskspridning för ditt sparkapital.

Låt oss säga att du har 12 bolag i portföljen. Då utgör varje aktie drygt 8 procent av portföljens värde. Faller en av de aktierna med 50 procent gör du alltså bara en förlust på runt 4 procent.

Jämför det med hur det ser ut om du har alla pengarna investerade i ett och samma bolag!

Ju fler aktier du äger desto mindre blir risken i portföljen.

Samtidigt så avtar effekten av riskspridning ganska snabbt. Har du 20 innehav står vart och ett av dem för 5 procent av portföljvärdet. Har du 30 bolag motsvarar varje aktie 3,33 procent.

Nätmäklaren Nordnet visar detta på ett pedagogiskt sätt i en artikel:

Antal aktier i en aktieportfölj vs risk

I grafen ser du tydligt vilka fördelar fler antal aktier i portföljen ger men att kurvan nästan planar ut när den närmar sig 15 aktier.

Det är därför min rekommendation är att satsa på 12 – 15 olika bolag i aktieportföljen.

Vilka aktier ska man köpa? Det är inte helt lätt att veta vilka de där 12 till 15 olika bolagen ska vara. Många upplever att det finns för mycket att välja bland snarare än att det inte går att hitta bra aktier.

Om du är nyfiken på vilka aktier jag tycker är bra kan du följa en av mina portföljer. Till exempel har jag en portfölj för svenska småbolag och en för stora bolag.

Läs mer om mina portföljer

Kan man ha för många bolag i sin aktieportfölj?

Är det då fel att köpa fler aktier än 15? Nej, inte alls. Men sett till riskspridningen ger det marginell effekt.

Nackdelen med att köpa allt för många aktier är att det blir svårt att hålla koll på alla innehav. Möjligtvis går det bra ifall du använder en kvantitativ strategi med hjälp av en aktiescreener. Då är det inte särskilt svårt att förvalta 20, 30 eller 40 aktier (men det tar tid att uppdatera portföljen).

Tänk också på att det blir allt svårare att slå index ju fler aktier du har i din aktieportfölj. Med fler aktieinnehav kommer sannolikt utvecklingen på portföljen att likna jämförelseindex allt mer.

Det handlar inte bara om antal aktier i portföljen

Glöm inte bort att riskspridning inte enbart handlar om hur många aktier du har i din aktieportfölj. Du bör även sprida på risken över olika branscher. Genom att äga bolag ur minst fem olika branscher får du ett gott skydd mot branschspecifika risker.

Om du vill kan du även sprida på risken genom att ha bolag med olika storlek. Till exempel Large Cap, Mid Cap och Small Cap.

Ytterligare ett sätt att få bättre riskspridning är att ta in utländska aktier i portföljen, exempelvis amerikanska eller europeiska.

Se över din portfölj

Bara för att du håller antalet aktier i din portfölj på en ganska jämn nivå på minst 12 – 15 stycken och kanske maximalt 20 stycken innebär det inte att dina innehav kommer att vara konstanta.

Det är en god vana att se över sin aktieportfölj med jämna mellanrum. En gång om året kan räcka för de flesta, eller en gång i kvartalet.

Du bör ha en aktiestrategi som du följer och det är den som får diktera vilka bolag som du ska ha i portföljen.

Ska det vara tillväxtbolag eller värdebolag? Hur starka finanser måste de ha? Vill du att alla innehav i portföljen ska ha stabila utdelningar? Och så vidare.

När du ser över dina innehav kan du fundera på:

  • Måste jag göra förändringar i portföljen på grund av strategin?
  • Har det blivit obalans så att jag måste fördela om bland innehaven?

Om din strategi säger att det är dags att sälja ett eller flera bolag och ta in nya aktier så gör du det.

Är det så att ett av innehaven sprungit iväg och plötsligt utgör 20 procent av värdet på portföljen istället för runt 7 procent som det gjorde från början, ja då får du balansera om. Sälj av en del av de innehav som blivit för stora och köp mer av dem som underpresterat.

Oavsett om du ändrar innehaven på grund av din strategi eller på grund av att det blivit obalans i portföljen bör du hålla dig till antalet aktier som du fastställt.

Tips – vill du ha förslag en gång i månaden på vilka aktier som är bra att ha i portföljen? Följ en av mina aktieportföljer!

Se mina portföljer

FAQ – Vanliga frågor och svar om hur många aktier man ska ha

Hur många aktier ska man ha?

Du ska ha så många aktier att du sprider på risken tillräckligt mycket i din aktieportfölj. Ifall du har 12 till 15 aktier från minst 5 olika branscher i din portfölj har du en god riskspridning.

Hur många aktier ska man ha i sin portfölj?

Du ska ha så många aktier i din portfölj att riskspridningen blir god. Vanligtvis innebär det att du ska ha 12 till 15 olika aktier.

Vad är bästa antal fonder i en portfölj?

Bästa antal fonder i en fondportfölj beror på vilken typ av fonder du har. Det kan räcka med en bred globalfond eftersom en fond alltid innehåller minst 16 aktier. Har du mer nischade fonder behöver du fler innehav. Det är sällan någon idé att ha mer än 4 – 5 olika fonder i sin portfölj.

Hur många aktier ska man äga?

Det räcker att äga 12 till 15 olika aktier. Effekten av riskspridning avtar när du börjar komma upp över 15 aktier. Därför rekommenderar jag inte att äga allt för många aktier eftersom det blir svårare att hålla koll på alla innehav då utan att det ger betydande fördelar för riskspridningen.

Vad är lägst antal aktier i en portfölj?

Jag brukar rekommendera att ha minst 12 aktier i en portfölj. Vissa sparekonomer anser att 10 innehav räcker. Det beror också på hur väl du diversifierat bland dina innehav över olika branscher och marknader.

Hur många aktier finns det i ett bolag?

Det är upp till varje aktiebolag att bestämma hur många aktier som ska finnas i bolaget. Det finns varken ett lägsta eller högsta antal – varken för privata eller publika aktiebolag (börsbolag). Givetvis måste det finnas minst en aktie. I privata bolag måste aktiekapitalet vara minst 25000 kronor och i publika bolag ska det vara minst 500000 kronor i aktiekapital.

Hur många aktier ska man köpa i ett bolag?

Det viktiga är inte hur många aktier du ska köpa i ett visst bolag utan att din aktieportfölj har tillräckligt många innehav för att du ska få en god riskspridning. Jag rekommenderar 12 – 15 aktier i portföljen och då kan det vara lämpligt att låta antal aktier i varje bolag bero på hur stort kapital du har att allokera till varje innehav.

Varför ska man ha många olika aktier i en portfölj?

Anledningen till att man ska ha många olika aktier i sin aktieportfölj är att det sänker bolagsrisken. Ifall ett av bolagen får finansiella eller andra problem riskerar du inte en så stor del av ditt sparkapital ifall du har diversifierat med många olika aktier i portföljen.

Hur många aktier ska man då köpa egentligen?

Det är en vedertagen sanning att en bra aktieportfölj består av flera olika aktier. Hur många aktier man ska köpa är något som måste besvaras individuellt. Det som kan sägas är att investmentbolagen inte över-diversifierar vilket kan vara fallet med många indexfonder. Detta får stöd från forskning som visar en avtagande marginalnytta från diversifiering efter lite drygt åtta innehav.

Att besvara frågan “Hur många aktier skall man köpa?” är alltså inte alldeles enkelt. Det beror väldigt mycket på olika faktorer. Rekommendationerna varierar också beroende på vem man frågar och vilken riskprofil en given individ har. Här på Samuelssons Rapport nämner vi ofta att diversifiering är väldigt viktigt för en aktieportfölj. Men hur många aktier ska man köpa för att optimera diversifieringen i en aktieportfölj? Läs gärna mer om du vill veta hur många aktier som är optimalt att köpa.

Vedertagen rekommendation

Att riskspridning är fundamentalt för långsiktigt hållbara investeringar är en vedertagen sanning. Detta är vad universiteten lär sina finansstudenter på introduktionskursen och flera olika ordspråk förmedlar denna visdom, ”lägg inte alla ägg i en korg”. Men hur många aktier man ska köpa är inte hugget i sten. Låt oss titta på vad proffsen behandlar sin riskhantering.

Professionell riskhantering

Ett av de argument som används för att köpa fonder är att de tillhandahåller en bra riskspridning. Beroende på vilken typ av fond man köper skiljer sig antalet aktier och branscher åt. Men med det sagt, eftersom de är professionella investerare bör man genom att studera deras riskhantering få en hint om svaret på frågan, hur många aktier ska man köpa?

Indexfonder
Eftersom indexfonder följer det underliggande indexet varierar antalet värdepapper som ingår i de olika fondportföljerna. En populär svensk indexfond, Avanza Zero, följer OMXS30 och innehåller de 30 värdemässigt mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen. Andra indexfonder investerar i upp till 2300 olika värdepapper, med andra ord en enorm diversifiering. Exempel på dessa är SPP Aktiefond Global A.

Investmentbolag
En annan typ av aktör på de finansiella marknaderna som är i behov av bra riskhantering är investmentbolagen. På Stockholmsbörsen återfinns ett flertal investmentbolag som Industrivärden, Öresund, Kinnevik B och Bure Equity. Dess portföljer utgörs av 9, 15, 25 respektive 10 olika innehav, i genomsnitt 15 bolag. Investmentbolagen har traditionellt sett presterat bättre än ämförelseindex. Därför kan det vara bra att hämta inspiration från dess riskhantering för att avgöra hur många aktier man ska köpa.

Universitetet
Universitet runt hela världen har forskat rörande riskhantering. Resultatet av forskningen visar att marginalnyttan av riskhantering avtar efter ett givet antal innehav i en portfölj. Mycket av forskningen pekar på att marginalnyttan avtar med tilltagande hastighet efter att lite drygt 8 aktier utgör portföljen.

Hur många aktier skall man köpa privat?

Så forskningen visar att marginalnyttan avtar efter att lite drygt 8 aktier utgör en aktieportfölj. Men hur många akter ska man köpa? För att få inspiration till hur du kan bygga din egen aktieportfölj kan du registrera dig som medlem hos Samuelssons Rapport. Medlemmar kan ta del av våra portföljer och delta i diskussioner på vårt aktieforum.
Viktigt att ha i åtanke är tidshorisonten för en investering. En aktie kan både öka och sjunka i värde. Undvik alltså att investera pengar som kan behövas med kort varsel.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Så skapar du en aktieportfölj åt barnen

Så skapar du en aktieportfölj åt barnen

Rebalansera Aktieportföljer: Så optimerar du din avkastning

Rebalansera Aktieportföljer: Så optimerar du din avkastning

Analysera din aktieportfölj i 7 steg

Analysera din aktieportfölj i 7 steg