April 4

Frimärksaktier – Är Det Värt Att Investera i? | Tjäna Pengar På Penny Stocks?

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Du har säkert hört vitt spridda åsikter kring frimärksaktier, eller penny stocks som de också benämns. Somliga anser att det är en allt för riskfylld investering. Andra anser att det är ett bra och lönsamt alternativ och hävdar att de minsann tjänar pengar på att handla penny stocks. Det väcker frågan, är det värt att investera i frimärkesaktier?

Att investera i småbolag såsom penny stocks kan absolut vara riskabelt i förhållande till väletablerade företag. Men för dig som har en god förståelse för de egenskaper som är unika för mindre företag och har ett bra förhållningssätt till dem, finns det mycket pengar att tjäna. Men ta investeringshorisonten i beaktning. Om det du söker är en långsiktig investering, alternativt en investering där du vill placera en stor andel av din aktieportfölj, bör du strunta i frimärkesaktier och penny stocks. Istället kan indexfonder och väletablerade företag användas för långsiktiga investeringar, och de tenderar att generera bra avkastning över tid.

Men vad är egentligen en frimärkesaktie? Och varför omgärdas de av så många olika åsikter? Läs vidare för en djupdykning i ämnet.

Du har väl inte missat våra tradingsignaler? Vi har kört dem sedan 2013! Prova för 9 kronor i 30 dagar. Ingen bidningstid.

Vad Är frimärkesaktier och penny stocks?

En frimärkesaktie är ett värdepapper av typen stamaktie som värderas till mindre än 10 kronor per aktie (per enhet). Detta är dock ett godtyckligt värde och definitionen varierar beroende på vem du frågar. EU Kommissionen definierar ett litet bolag som ett företag med 10 – 49 anställda, och ett mikrobolag är ett bolag med färre än 10 anställda och en omsättning som inte överstiger 2 miljoner euro.
Det finns unika aktielistor för frimärkesaktier. I Sverige finns, likt namnet indikerar, Small Cap samt Aktietorget. I vissa fall kan du även investera i onoterade frimärkesaktier. Det samma gäller i USA där vanliga handelsplatser för penny stocks, inkluderar Pink OTC Market samt OTC Bulletin Board, förkortat OTCBB.

 

Utöver prissättningen och företagets storlek finns det andra attribut och egenskaper som sammankopplas med penny stocks. Ett av de vanligaste attributen som lyfts fram när dessa aktier diskuteras är den låga likviditeten kring dem. Därutöver är volatiliteten för aktier på Aktietorget och Small Cap högre än hos aktierna på de stora listorna. Ytterligare en sak som sammankopplas med småföretagsaktier är att skillnaden mellan köp och säljpriset kan vara hög. Det är en bidragande orsak till den högre risken i förhållande till mer väletablerade aktier. Men med det sagt, det finns givetvis fördelar med aktier i mindre bolag. Det låga priset är attraktivt för många investerare likväl som den potentiellt enorma avkastningen. Att dra storvinsten kräver givetvis att rätt aktie identifieras, men det kan absolut vara mödan värt.

Potentiella Fördelar Med Att Spekulera I Frimärkesaktier

Precis som med andra aktieinvesteringar finns det fördelar med att handla aktier i mindre bolag. Detta trots den höga risken det kan innebära att placera delar av sitt aktiekapital i denna typ av bolag. Mång av de reglerande organen kring de finansiella marknaderna lägger stor vikt i att peka ut risken i att handla små bolag med lågt pris, men de är inte lika intresserade av att berätta om uppsidan. Därför följer här ett antal fördelar.

 1. Lågt Pris

Den kanske främsta fördelen med att handla penny stocks är att de har lågt styckpris. De flesta aktierna kostar mycket mindre än den godtyckliga gränsen motsvarande 10SEK per enhet. Därmed är det enkelt att köpa ett stort antal aktier med en liten summa pengar.

 1. Tillgänglighet

Tack vare att enhetspriset är frimärkesaktier lättillgängliga även för mindre investerare. För att komma igång med handel i aktier från mindre bolag krävs inget stort belopp. Ett par tusen kronor, eller i vissa fall skramlet i spargrisen, kan utgöra ett acceptabelt startkapital. För att handla de mer väletablerade aktierna krävs i allmänhet större insatser.
Tack vare diverse online aktiemäklare, som exempelvis Nordnet och Avanza kan du börja handla utan att investera hela din förmögenhet. Med andra ord behöver du som småsparare inte oroa dig för att ha tillräckligt med pengar för att vara attraktiv som kund hos en hedgefond eller annan institution. Istället kan du handla små bolag med låga priser.

 1. Enorm Potentiell Avkastning

Ytterligare en stor fördel med att handla med penny stocks är att den potentiella avkastningen är riktigt hög. Till och med en liten besparing som investeras i rätt aktie kan med lite tur göra dig rik. Att aktier av den här naturen ofta är billiga, i absoluta tal, kan vara fördelaktigt. Om ett provresultat är positivt, eller en analytiker rekar aktien, kan värdet ofta dubblas eller öka mer än så.

 1. Snabba Kursförändringar

Värdeförändringen i en aktie av detta slag kan vara snabbt. Ofta kan kraftigt signifikanta kursförändringar te sig på bara ett par dagar, ibland timmar. Det är inte helt ovanligt att en frimärkesakties värde förändras med 50, ibland till och med 100, procent på bara en dag. Det medför att du som investerar i frimärkesaktier snabbt kan tjäna pengar. Flera sakkunniga personer argumenterar för att denna typ av aktier är bäst lämpad för daytraders. En vanlig inställning är att man inte köper och behåller en frimärkesaktie, utan den bör istället ses som en kortsiktig investering.

 1. Framtidens Storbolag

I vissa fall lyckas frimärkesaktier etablera sig på sina respektive marknader i en utsträckning som medför att omsättningen i bolaget växer. I vissa fall är tillväxten så markant att de etablerar sig på större listor. Därmed kan avkastningen verkligen ta fart, på ett hållbart sätt. Det är på den vägen de flesta bolag etablerar sig i dagens företagsklimat. De flesta företag som vi idag tänker på som stora och väletablerade har genomgått samma resa.

Faror Med Att Investera I Frimärkesaktier

Som du säkert hört tidigare är det inte riskfritt att investera i penny stocks. Det är lätt att luras till att köpa många aktier i mindre bolag, eftersom du kan köpa dem till ett lågt belopp. Det är dock sammankopplat med stor risk. Läs vidare för att lära dig mer, och undvik att gå i fällan.

 1. Bristande Information

Information är grunden till en bra investering. För att göra en bra investering måste du läsa på om olika nyckeltal i bolaget som du undersöker. Men i mindre bolag, framför allt olistade, kan det vara svårt att komma åt viktiga data. Och även om du skulle lägga händerna på information rörande bolaget är det viktigt att ifrågasätta hur pålitlig den är.
Om du är våghalsig och vill investera i bolag utanför börsen bör du ha i åtanke att dessa företag är mindre reglerade än jämförbara bolag på börsen. Nasdaq och Aktietorget ställer strikta krav på sina listade bolag. Så om du vill handla med frimärkesaktier, överväg att börja där snarare än med olistade bolag.

Faror Med Att Investera I Frimärkesaktier

 

 1. Låg Likviditet

Antalet utestående penny stocks kan vara väldigt lågt. I de allra flesta fall är större investerare så som hedgefonder och pensionsfonder inte intresserade av dem. Det medför att det kan vara svårt att sälja dem, svårare än att köpa. Det är inte en överdrift att argumentera för frimärkesaktier som en köpares marknad.
Som säljare är det inte ovanligt att du måste sälja till ett lägre pris än du först tänkt dig. Det kan leda till affärer som slutar med röda siffror. Därutöver, till följd av den låga likviditeten, kan en enskild aktörs handlingar kraftigt påverka prissättningen. Den låga likviditeten är extra viktig att ha i åtanke om du avser handla penny stocks med kort tidshorisont. Exempelvis vid daytrading.

 1. Hög Volatilitet

Som du säkert räknat ut vid det här laget har den låga likviditeten stark inverkan på volatiliteten. Låg likviditet medför hög volatilitet. En stor aktör som tar ställning kring en frimärkesaktie kan förändra priset signifikant. Det förklarar varför graferna som visar värdeutvecklingen hos små bolag ibland liknar berg och-dal banor. Volatiliteten försvårar även för dig som investerare att prediktera priset.
Lägg där till att det kan vara stora skillnader mellan köp- och sälj priset i marknaden. Det beror på det begränsade antalet investerare som handlar aktierna. Dessutom kan denna skillnad bidra till högre transaktionsavgifter. Men det finns ytterligare anledningar till att kursförändringarna hos frimärkesaktier kan vara stor, nämligen rykten om exempelvis bedrägerier.

 1. Lös Bakgrund

Frimärkesföretagen är ofta unga bolag vars historik kan vara svår att urskilja och undersöka. I vissa fall är frimärkesbolagen nära konkurs och har ställt ut aktier som en sista utväg för att överleva. Kombinationen av bristande historiska data och potentiellt tveksam kvalité rörande tillgängliga data medför att det är svårt att värdera den långsiktiga lönsamheten.

 1. Handel Sker I Spekulationssyfte

Eftersom det råder brist på rådata är mycket av den handel som pågår i frimärkesaktier ren och skär spekulation. I vissa fall är det inte ens klart vilken typ av produkt företaget säljer. Det tål att upprepas, de flesta som handlar med frimärkesbolag spekulerar för att tjäna stora pengar, snabbt.

 1. Bristande Reglering

Företag som inte är listade på några börser är mindre reglerade än motsvarigheterna på de allmänna handelsplatserna. För att accepteras hos Aktietorget och Nasdaq måste stadgar och regler efterlevas. Det samma gäller inte för bolag som handlas olistat. Det är värt att ha i åtanke, eftersom regleringarna främst finns till för att skydda dig som investerare.

 1. Lättmanipulerade

Eftersom olistade bolag är löst reglerade är det relativt vanligt att de är bluffbolag. Därför bör du tänka och undersöka både en och två gånger innan du inkluderar ett olistat bolag i din aktieportfölj.

Vanliga Bedrägerier I Penny Stocks

Det finns mängder av metoder som bedragare använder sig av för att bedra småsparare. Nedan följer några av de vanligaste metoderna.

 1. Pump And Dump

Denna metod baseras på att aktiekursen manipuleras genom ett stort köp av aktier. Därefter hypas aktien i olika kanaler, exempelvis forum online. Det medför att efterfrågan ökar vilket leder till stigande aktiekurser. När priset nått önskade nivåer säljer bedragarna sina aktier med sin vinst. Kvar blir småspararna med snudd på värdelösa aktier.

 1. Systematisk Utspädning

Ett företag driver ett bedrägeriprojekt genom att systematiskt ställa ut nya aktier. De nya aktierna emitteras utan någon bakomliggande rationalisering, bortsätt från att ta pengar från investerare. Därefter omvandlas antalet aktier genom en omvänd aktiesplit och antalet utestående aktier minskar.

Vanliga Bedrägerier I Penny Stocks

 1. Marknadsföringsskam

En aktieförmedlare köper ett stort parti aktier från en storägare i en illikvid aktie till rabatt. Genom att marknadsföra aktien aggressivt via den egna plattformen forcerar aktieförmedlaren en prisökning. Prisökningen drivs av ökad efterfrågan till följd av marknadsföringen från aktiemäklaren. När aktierna säljs till aktieförmedlarens klienter är denna väl medveten om att aktien i själva verket är övervärderad.

 1. Självutnämnd Expert

En självutnämnd expert fram förhåller en strategi som sägs vara mästerligt anpassad till penny stocks. I utbyte mot dina pengar erbjuder han sig att förmedla sin kunskap till dig. Med andra ord säljer han en kurs. Denna typ av bedrägeri förekommer även inom valutahandel.

Hur Du Handlar Frimärkesaktier

Det finns två tillvägagångssätt för att framgångsrikt handla frimärkesaktier.

 • Kortsiktig trading
 • Investering med lång tidshorisont

Kortsiktig Trading

När du handlar med en kort tidshorisont försöker du köpa och sälja för att fånga kursrörelser. Du kan handla i båda riktningarna, det vill säga både uppgång och nedgång. Tänk dock på att inte hålla en position för länge. När din förutbestämda exit-nivå är uppnådd, sälj och ta hem vinsten.
Kortsiktighet är det vanligast förekommande tillvägagångssättet vid handel med penny stocks. Ofta används teknisk analys för att hitta möjligheter att investera.

Investera Med Lång Tidshorisont

Att köpa och behålla frimärkesaktier med målsättningen att uppnå långsiktig avkastning är sannerligen inte enkelt. Men om du prickar rätt belönas du rikligt. Men det kräver att du är hängiven uppgiften.
För att identifiera det rätta bolaget måste du läsa på om allt. Styrelsen, produkten, finns det en efterfrågan för produkten samt är det en konkurrensutsatt marknad? Därutöver måste du sätta dig in i bolagets historiska prestationer. Hur ser kassaflödet ut i förhållande till föregående år och andra centrala nyckeltal. Denna handling avser att förstå hur vida företaget har möjlighet att vara lönsamt på sikt eller ej.
Om du hittar en frimärkesaktie som du vill investera i kan du göra det via en mäklare. Sveriges giganter, Avanza & Nordnet, erbjuder sina kunder möjlighet att investera på Aktietorget. Men komihåg att oavsett hur ljus din framtidssyn är på bolaget, lägg inte alla ägg i samma korg.

Sammanfattning

Att investera i frimärkesaktier är associerat med hög risk. Men om du förstår hur de fungerar och har ett hälsosamt förhållningssätt till dem finns det pengar att tjäna. När man tänker efter inser man snabbt att alla investeringar medför risk, frimärkesaktie likväl som väletablerade aktier. Med det sagt, det är inte en bra idé att investera allt aktiekapital i frimärkesaktier. Om du söker långsiktig och stabil avkastning kan du läsa in dig på indexfonder.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Diversifiera din aktieportfölj – 6 tips som sänker risken

Diversifiera din aktieportfölj – 6 tips som sänker risken

Likaviktad eller värdeviktad aktieportfölj? – Vad är bäst?

Likaviktad eller värdeviktad aktieportfölj? – Vad är bäst?