När det gäller fondsparande och att investera i fonder, kanske det är just blandfonder som är det roligaste. Om detta sedan är det bästa alternativet är något som marknaden alltid avgör. Något som står helt klart är att om du enbart satsar på en typ av fonder för dina investeringar, kan det vara just blandfonder som ger den största diversifieringspotentialen. Dock är det aldrig rekommenderat att lägga alla äggen i en korg. Här ska vi se på hur det har gått för blandfonder och vad detta är. Du får veta hur det är att investera i blandfonder, vilka risker som finns och vilka olika typer av blandfonder som finns.

Här hittar du Avanzas blandfonder. Du kan även klicka på bilden nedan.

 

Blandfonder

 

Vad är blandfonder

Att det kallas för blandfonder kan för många vara otydligt. Här är det lätt att tro detta är en blandning av olika företag som det investeras i. Jo, visst är det så men detta är inte vad namnet står för. Att det heter blandfonder beror på att det handlar om en fond som investerar sitt kapital i en kombination av räntebärande värdepapper, obligationer och aktier. Naturligtvis kommer även varje blandfond att ge information om hur de investerar sitt kapital och även hur den procentuella uppdelningen är mellan räntebärande värdepapper och aktier.

Olika blandfonder har olika uppdelning rörande den procentuella investeringen av kapital. Det finns dock tre relativt vanliga former. Två av dessa är vanligare än den tredje.

  • 50/50: Här handlar det om den mest traditionella uppdelningen för investering av kapital i blandfonder. Detta innebär att 50 % investeras i aktier och 50 % i räntebärande värdepapper. Denna uppdelning anses vara den säkraste gällande blandfonder, men kommer även vara den som ger medelhög avkastningspotential.
  • 25/50/25: Detta är en uppdelning som ger fondförvaltaren mera svängrum för egna initiativ. I detta fall handlar det om att 50 % investeras i räntebärande värdepapper, medan 25 % avsätts för investeringar i aktier. De återstående 25 % kan användas för investeringar som baseras på vilket av dessa två val som fondförvaltaren anser bäst i rådande situation.
  • 60/40: Detta är en lite avvikande konstellation mot de traditionella uppdelningarna för investering av kapital. Återigen ges fondförvaltaren fria händer att välja 60 % i räntebärande papper och 40 % i aktier, men kan även välja en omvänd situation. Inte alls vanlig, men anses också vara relativt säker investering.

Vilka risker finns det med blandfonder

I och med att det finns olika grundtyper av fonder kommer blandfonder inte att vara den investering som avser den högsta risken, men ej heller den lägsta. Här anses investeringar i blandfonder medföra en lägre risk än i direkta aktiefonder. Dock löper du som investerar i blandfonder en högre risk än i valet av räntefonder.

I detta fall handlar det om en fond som innehåller både räntebärande värdepapper och aktier. Här påverkas aktierna av marknadens rörelser, vilket innehåller den riskfyllda delen av din investering. Detta medan räntebärande värdepapper anses som en säkrare investering och mindre känsliga för rörelser på den ekonomiska marknaden.

Detta betyder att du som investerare har tryggheten av räntebärande värdepapper, samtidigt som du också får både möjligheter och risker med del av investeringen i aktier. I och med att de procentuella investeringsnivåerna skiljer sig mellan olika blandfonder, medför detta att risknivån mellan olika blandfonder också varierar. Ju högre del av investeringen som ligger i aktier, desto högre risk löper du som investerare. Trots detta kommer blandfonder som förvaltas med 50/50 principen att anses vara relativt säkra och passar sig även för småsparare.

Ökad risk med låg avkastning och höga avgifter

Det har under årens lopp uppmärksammats att blandfonder i flera fall haft mycket höga förvaltningsavgifter. När detta jämförs med den potentiella avkastningen, kan du snabbt se om det blir ett bra eller dåligt val. På så sätt ser du till att få en låg förvaltningsavgift och kan optimera till tillväxtpotential av eget investerat kapital. Speciellt viktigt är detta i tider där räntan är låg, då detta är den enda säkra konstanten i blandfonder.

Utländska blandfonder medför valutarisker

Som vanligt är det mycket att tänka på när du väljer att investera i utländska blandfonder eller andra fonder samt aktier. Detta kan du se mera om i vår artikel ##aktieutdelning##. Här ska vi inte gå så djupt in på det hela. Det enda vi ska trycka på är att du som investerar i utländska fonder och löper en valutarisk. Det handlar då om hur den valuta som fonden investerar i försvagas eller förstärks gentemot den svenska kronan.

Att köpa när kronan är svag mot den valuta som fonden investerar i kommer medföra att du betalar mera. Har du sedan oturen att sälja när kronan växt sig starkare kan detta medföra ytterligare valutatapp. Det blir alltså mera du måste se till vid investering i utländska blandfonder där den svenska kronan växlas mot annan valuta.

Blandfonder – Ett bra pensionsval

För alla de som har gjort upp en plan för sitt sparande och sina investeringar i tidig ålder, brukar detta kallas för ett pensionssparande. I detta fall talar vi om en pensionsportfölj. I det fallet kommer blandfonder att vara ett mycket bra val för alla de som har halva vägen till kort väg kvar innan det är dags att njuta av livet.

Anledningen till detta är att de har en medelhög risk och också en medelhög avkastningspotential. Just nu är de också populärare än tidigare, då den ekonomiska marknaden är på en lägre punkt. Detta då de också innehåller en säkerhet i form av räntebärande värdepapper.

För investerare som vill veta mera om blandfonder

Att finna bra information gratis rörande investeringar och blandfonder är inget problem. Här finns det massor av statistik och grundläggande information kring allt från aktiesparande och fondsparande till att hoppa på kryptotåget. Dock kommer detta aldrig innebära direktkontakt med andra sparare och investerare. Du kommer heller inte få en rad olika val att välja på för dina kommande investeringar i livet.

När du vill veta mera, diskutera med andra sparare och investerare samt ha de riktiga spar och investerings-råden. Ja, då blir du medlem hos oss på Samuelssons Rapport. Vi erbjuder en rad olika medlemskap som passar alla typer av sparare och investerare.