April 4

Varför går aktier och börsen upp och ner?

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Men varför går aktier och börsen upp och ner? Begreppet aktieinvesteringar är något som de flesta känner till. Genom att ge stor vinstpotential för både kortsiktiga handlare och långsiktiga investerare på börsen lockar de naturligtvis mycket uppmärksamhet.

Varför går börsen upp? Varför går börsen ned? Aktier (och börsen) går upp och ner på grund av variationer i tillgång och efterfrågan. Om fler investerare vill köpa en aktie är det ett tecken på hög efterfrågan som så småningom driver priserna högre. På samma sätt, om fler investerare vill sälja, är det ett tecken på högt utbud, vilket driver priserna lägre.

Så, vilka faktorer påverkar efterfrågan och utbudet på börsen och får aktier att gå upp och ner? Nåväl, låt oss först ta reda på vad en aktie är!

Vad är en aktie?

En aktie är en investering i ett företag och varje gång du bestämmer dig för att köpa en aktie köper du en andel i ett företag. Ett företags aktier kan exempelvis noteras på börsen, för att skaffa kapital för att få sin verksamhet att växa och för att öka företagets värde. Investerare kan köpa och sälja dessa aktier. Börser kan vara exempelvis, Stockholmsbörsen, NasdaqOMX, ASX, NASDAQ och NYSE.

Stamaktier och Preferensaktier

Det finns i huvudsak två typer av aktier:
StamaktierStamaktier återspeglar individens ägande i ett företag och en investerare kan göra anspråk på en del av vinsten, som kallas utdelning. Investerare får en röst per aktie för att välja styrelseledamöter, som kan delta i ledningens stora beslut.

PreferensaktierPreferensaktier återspeglar också i viss grad av ägande i ett företag men investerare har inte samma rösträtt som de stamaktieägarna har. Emellertid åtnjuter investerare i preferensaktier privilegiet att få en garanterad fast utdelning före stamaktieägarna. Detta är annorlunda än med vanliga aktier, där du får variabel utdelning som aldrig garanteras och är föremål för företagets policy. Även vid likvidation får preferensaktieägare prioritet över de stamaktieägarna. 

Vad är det som gör att börsen “går upp och ner”?

Varje prisrörelser på marknaden kan sägas vara skillnaden mellan vad leverantörerna levererar och vad köparna efterfrågar på börsen.
Om det finns fler köpare än säljare (mer efterfrågan) på aktiemarknaden, fortsätter köpare att bjuda bättre priser för aktier för att locka säljare att sälja sina aktier. Aktiepriset stiger med andra ord på börserna.
Har du istället ett större antal säljare än köpare (mer utbud) – utbudet är större än efterfrågan Detta gör att priset på aktien sjunker.
Individuellt är avkastningen för värdepapper såsom aktier, fonder eller obligationer också beroende av den utfärdande enhetens avkastning som företag eller regering. Den allmänna uppfattningen bland investerare är att det finns mindre risk om produkten utfärdas av regeringen. Detta är en av orsakerna till att obligationer vanligtvis är mer populära bland investerare som är riskaverse.
Bolag och dess aktier är märkta med en viss risk eftersom det finns flera faktorer som bidrar till deras prissättning. Till exempel tappade Tesla Inc (NASDAQ: TSLA) aktie över 33,4% under första halvåret 2019 på grund av oro över ökande ekonomiska förluster, långsammare produktion av Model 3, oro över avnotering och att bli ett privat företag och konkurrens / hot från Amazon.

Varför går aktier och börsen upp och ner
Varför går aktier och börsen upp och ner

 

Fler saker som påverkar priset på aktier

Allmänna faktorer som påverkar efterfrågan på aktier är ekonomiska data, räntor och företags resultat. Ekonomiska data återspeglar information om ekonomins tillstånd. Om ekonomin växer bättre än väntat skulle den driva efterfrågan på olika saker relaterade till olika branscher och bestånden kommer att växa i väntan på bättre resultat. Företagens vinster, försäljning, marginaler och utsikter har också en stor inverkan på efterfrågan på enskilda bolag och dess aktier.
Företag kan minska sitt eget utbud av aktier genom köpa aktier genom så ett så kallat återköp eller avnotering. Några sätt att öka tillgången är börsintroduktioner, spinoffs eller utgivande av nya aktier.
Andra faktorer som påverkar priset på aktier är:

  • Outrage, krig, handelskrig, etc
  • Oro över inflation eller deflation
  • Regeringens finans- och penningpolitik som påverkar räntorna
  • Teknologiska förändringar
  • Naturkatastrofer eller extrema väderfluktuationer som jordbävningar, torka, översvämningar etc.
  • Företags- eller regeringsresultatdata
  • Brist på prestanda / under par prestanda genom bolaget
  • Ledningsfrågor

 

Går Upp och Ner aktier
Går Upp och Ner aktier

 

Hur kan man tjäna pengar om börsen “Går Upp och Ner”?  

Beroende på vilken typ av trading eller investeringar du håller på med så kommer du att behöva olika approacher för att tjäna pengar på när börsen går upp och ner. Faktum är att all form av trading utgår från att marknaderna rör sig upp och ner. Här är de vanligaste typerna av trader:

Swing traders

Swingtraders håller fast vid sina positioner under en dag till några veckor. Det vanligaste sättet för swingtraders är att följa en tradingstrategi som oftast bygger på teknisk analys ensam eller kompletteras med fundamental analys.

Short Term or Intraday Traders

Dessa traders använder olika metoder såsom arbitrage möjligheter för att utnyttja prisgap orsakade av bid-ask-spreads och orderflöden. Även tekniska analys är vanligt här. Daytrading ingår också i denna kategori.

Position Traders 

Position traders handlar inte så aktivt. Istället håller de sina positioner i flera månader för att fånga de större trenderna och svängningarna på marknaderna. Positiontraders kan använda teknisk analys såväl som grundläggande fundamental analys när de går in i sina positioner och är i allmänhet inte berörda av mindre korrigeringar och svängningar på marknaderna. Istället ser de ut att fånga de större svängningarna i aktier eller det värdepappret de handlar med.

Investeringar på lång sikt

Långsiktiga investerare har sina positioner i flera år, ibland till och med i decennier, och försöker fånga den långsiktiga uppåtgående trenden i aktiemarknader. Därför bryr sig långsiktiga investerare normalt inte om tillfliga björnmarknader eller andra typer av marknadskorrigeringar.
På lång sikt ger stamaktier genom kapitaltillväxt en större avkastning än nästan alla andra typer av investeringar tillgängliga. Men denna högre avkastning kommer i allmänhet till en kostnad eftersom aktieinvesteringar och dess bolag innehar en del risk. Dessutom, om ett företag går i konkurs och likviderar, kommer inte vanliga aktieägare att få några pengar tills borgenärer, obligationsinnehavare och preferensaktieägare fått sitt.
Till exempel gjorde Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN) aktien som noterades 1997 många investerare rika. Amazonaktien noterades för $ 1,73 1997. År 2019 handlades aktien till över 1911,3 dollar. Detta är en tillväxt på över 110380% sedan 1997 eller en CAGR på över 38%.

Amazon aktie
Amazon aktie

Tjäna pengar på ekonomiska kriser och marknadsbubblor

En bubbla uppstår när priserna är mycket höga med svagare fundamenta som inte kan stödja så höga utvärderingar. Vi såg nyligen en stor ekonomisk kris i USA och övriga världen mellan 2007 och 2008. Detta ledde till en korrigering på de globala marknaderna. Subprime-inteckningar, uppblåsta fastighetspriser och övervärderade tillgångar ledde till en krasch av index, aktier och fonder under denna period.
Nedan är Dow Jones industriella genomsnittsdiagram med det markerade nedgången under den ekonomiska krisperioden (finanskrisen):

2008 FInanskrisen
2008 Finanskrisen

Warren Buffet and Long Term Growth

Warren Buffet, en av världens mest populära värdebaserade långsiktiga investerare, tror på långsiktiga investeringar för att skörda avkastning från aktieinvesteringar.
“Nobody buys a farm based on whether they think it’s going to rain next year. They buy it because they think it’s a good investment over 10 or 20 years.”
På svenska blir detta ungefär:
”Ingen köper en gård utifrån om de tror att det kommer att regna nästa år. De köper den för att de tycker att det är en bra investering under 10 eller 20 år. ”
– Warren Buffett
På samma sätt måste investerare utvärdera företagets potential, ledningsetik och branschdynamik innan de fattar beslut om att köpa eller sälja en aktie.
Samtidigt är det en verklig utmaning att veta när man skall sälja en aktie som har gått upp mycket. Det krävs mycket tid och erfarenhet för att bemästra.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Likaviktad eller värdeviktad aktieportfölj? – Vad är bäst?

Likaviktad eller värdeviktad aktieportfölj? – Vad är bäst?

Vad är aktier?

Vad är aktier?