April 5

Tekniska indikatorer & Tradingindikatorer inom Teknisk Analys – Hur använder man dem?

Tekniska indikatorer (eller tradingindikatorer) är något som man använder inom teknisk analys. Det finns olika metoder för trading; medan vissa traders använder ekonomisk data och fundamental analys av en aktie för att avgöra när de ska köpa eller sälja en aktie, analyserar andra istället tekniskt hur en akties pris har rört sig tidigare för att förutsäga hur den kan röra sig i framtiden. 

Teknisk analys innebär oftast användningen av tradingindikatorer – antingen ensamma eller tillsammans med price action – men vad exakt är tradingindikatorer och tekniska indikatorer?

Tradingindikatorer är den visuella representationen av matematiska beräkningar som är baserade på historiskt pris, volym eller open interest (terminskontrakt) för en aktie som används av traders för att förutsäga framtida prisriktning. De är mycket viktiga i teknisk analys.

Populära tradingindikatorer

Det finns andra saker som du kanske inte vet om tradingindikatorer eller tekniska indikatorer. Läs vidare för att lära dig mer om dem.

Vad du borde veta om tradingindikatorer

Många traders baserar sina tradingbeslut på teknisk analys och tekniska indikatorer är användbara verktyg de använder i sin dagliga analys av prisuppgifter. Tekniska traders försöker förutse den framtida riktningen av priset baserat på tidigare marknadsdata.
Beroende på vilket tidsintervall som används, printar marknaden ut en enorm mängd prisinformation varje dag. Dessa uppgifter kan vara överväldigande, särskilt för nya traders. Så tradingindikatorer används för att förenkla price action och presentera dem i lätta igenkännbara mönster.

img 60119e8ec2a8c Samuelssons Rapport

Tekniska indikatorer kan användas för att analysera alla tillgångar som har en historisk pris- och volymdata, såsom valutor, råvaror, aktier, terminer, obligationer och andra. De är mycket populära bland daytraders och swingtraders, men positionstraders använder dem också fast då i högre tidsintervaller.

Vilka fördelar erbjuder tekniska indikatorer för traders?

Det finns många fördelar med att lägga in några indikatorer i ditt diagram, och här är några av dem:

 • Vissa indikatorer som glidande medelvärden kan hjälpa dig att bekräfta riktningen på prisutvecklingen genom att filtrera bort bruset.
 • Volatilitetsindikatorer kan hjälpa dig att justera din stop-loss baserat på nivån på marknadsaktivitet på aktien.
 • Vissa indikatorer kan hjälpa dig att veta när momentum i aktien blir svagare.

Och naturligtvis kan tradingindikatorer hjälpa dig med att hitta entry och exit!

Vad är nackdelarna med tradingindikatorer?

Trots dess fördelar har tekniska indikatorer flera nackdelar, till exempel:

 • De laggar
 • För många av dem kan göra diagrammet rörigt
 • Att använda många av dem samtidigt kan leda till analysförlamning och information overload.

Indikatorbaserad trading vs price action baserad trading

Även om indikator- och prisförändringsanalys är delar av teknisk analys skiljer sig indikatorbaserad trading från price actionbaserad trading på vissa sätt. Indikatorbaserad trading innebär att fatta tradingbeslut baserade på indikatorsignaler, medan trading med price action bygger på candlesticks och diagrammönster.
Medan indikatorentusiaster använder en eller flera indikatorer för att belysa vad som händer på marknaden, fokuserar traders med intresse för prisförändringar enbart på pris – vad det har gjort tidigare och vad det för närvarande gör. Dessutom skämtar en price action inte med viktiga prisnivåer och prisstrukturer.

Tekniska indikatorer vs Price Action Analys

Trading Indicators vs Price Action Analysis
Tekniska indikatorer vs Price Action Analys

Typer av tradingindikatorer

Det finns hundratals, om inte tusentals, tradingindikatorer tillgängliga för traders, och mer komplicerade utvecklas fortfarande varje dag när traders fortsätter söka efter sätt att förbättra sina tradingresultat. Dessa tekniska indikatorer kan klassificeras på olika sätt, och här är några av dem:

Overlays och separate window-indikatorer

Beroende på var indikatorn är placerad i diagrammet finns det indikatorer som är placerade i huvudprisdiagrammet, som följer prisrörelsen. Dessa kallas overlays och inkluderar ofta glidande medelvärden, zigzag-linjer, Fibonacci-verktyg, Bollingerband, paraboliska SAR, Ichimoku-moln, chandelier-kanaler, Pivot linjer, Donchian-kanaler och andra.

Trading Indicator
Trading Indicator

Det finns andra som placeras i ett separate window från huvudprisdiagrammet, och de är helt enkelt kända som separate window-indikatorer. De inkluderar ofta stokastisk, MACD, RSI, ADX, On-balance volume, accumulation distribution index, etc.

Ledande och laggande indikatorer

Tradingindikatorer kan också klassificeras baserat på när de ger signaler med hänvisning till den aktuella prisrörelsen. Indikatorer som ger signaler om prisförändringar innan prisändringarna sker kallas ledande indikatorer, och de inkluderar oscillatorer eller momentumindikatorer som RSI och vissa volymindikatorer som ackumuleringsfördelningsindex.
Vissa indikatorer signalerar förändring i prisriktning efter att priset redan har vänt och de kallas släpande (lagging) indikatorer. Exempel på laggande indikatorer är trendindikatorer (glidande medelvärden), volatilitetsindikatorer (Bollingerband) och vissa volymindikatorer som Chaikan money flow index. 

De fem kategorierna av indikatorer

Ett annat sätt att kategorisera tradingindikatorer är baserat på historien de berättar om pris och volym. Faktum är att det är det vanligaste sättet att klassificera dessa indikatorer, och huvudkategorierna är följande:

Mean Reversion Indikatorer

Mean Reversion Indikatorer syftar till att identifiera översålda och överköpta förhållanden, där marknaden sannolikt kommer att återgå till sitt medelvärde. Mean Reversion är en marknadstendens som är särskilt vanlig i aktier.
Några vanliga Mean Reversionindikatorer är Relative Strenght Index (RSI) och Stochastic Indicator.

Trendindikatorer

Dessa indikatorer är utformade för att visa traders hur priset på en aktie uppträder: om det är trendigt eller intervallbundet. En del av dem visar till och med riktningen på trenden, som kan vara uppåt (bullish trend), nedåt (bearish trend) eller i sidled (intervallbunden).
Några av exemplen på trendindikatorer är glidande medelvärden, average directional index (ADX) , parabolisk SAR och linjär regression. Moving average convergence divergence (MACD) kan också ses som en trendindikator, men de flesta gångerna är det en momentumindikator eller en mean reversionindikator.

Momentumindikatorer

De tekniska indikatorerna här kallas också oscillatorer eftersom de svänger mellan två ytterpunkter eller runt en mittpunkt. De visar hur snabbt priset rör sig under en viss tid.
De som svänger mellan två ytterligheter visar ofta överköpta och översålda områden, och de inkluderar stokastiskt, relativt prisindex (RSI), commodity channel index (CCI), advance/decline ratio (ADR), and William %R indicator. Momentumindikatorer som svänger runt en mittpunkt inkluderar Chandes momentumindikator, oscillerande glidande medelvärde (OsMA) och MACD.

Volatilitetsindikatorer

Dessa tekniska indikatorer hjälper traders att mäta nivån på marknadsaktivitet i en aktie. De indikerar den relativa storleken på hur mycket priset rör sig uppåt eller nedåt. När priset rör sig upp eller ner mycket snabbt sägs värdepappret ha hög volatilitet och när det motsatta är fallet sägs värdepappret ha låg volatilitet.
Exempel på volatilitetsindikatorer inkluderar Average true range (ATR), Bollinger-band, standardavvikelseindikator, envelopes, indikatorer för volatilitetskanaler, Garman-Klass-volatilitetsberäknare, etc.

Volymindikatorer

Bortsett från tillgångens pris finns det indikatorer som mäter volymen på transaktioner. Dessa indikatorer hjälper traders att bekräfta om prisrörelsen eller riktningsförändringen stöds av ett genuint intresse i värdepappret eller inte – vilket indikeras av volymen på tillgången av de transaktioner som har genomförts.
Några av de tekniska indikatorerna i denna grupp är on-balance volume, accumulation distribution index, money flow index, demand index, and force index.

Vanliga tradingindikatorer

Tekniska indikatorer är bara verktyg som hjälper dig att analysera marknaden och fatta dina egna tradingbeslut. De berättar inte vad som kommer att hända, de hjälper dig istället att bedöma sannolikheten för ett utfall.
Traders använder dessa tekniska indikatorer på olika sätt för att passa in i deras tradingstil. Det sätt som en trader till exempel använder RSI kan skilja sig från en annan trader. Här är några vanliga indikatorer och hur traders använder dem för att fatta tradingbeslut:

Glidande medelvärde

tradingindikatorer
tradingindikatorer

Detta är en av de vanligaste tradingindikatorerna på vilken tradingplattform som helst. Det är en trendindikator och den laggar.
En glidande medelvärdesindikator visar genomsnittspriset för en aktie under ett valt antal perioder. Baserat på hur genomsnittet beräknas finns det olika typer av glidande medelvärden – enkelt glidande medelvärde (SMA), exponential moving average (EMA), and linear-weighted moving average (LWMA).
Glidande medelvärde hjälper till att jämna ut prisfluktuationerna och göra prisutvecklingen tydligare. De beräknas genom att ta det genomsnittliga nära (eller öppna eller höga eller median) priset under det senaste ‘X’ antalet perioder. Om du väljer längre “X” -värde kommer indikatorn att se smidigare ut men reagerar långsammare på förändringar i prisrörelse.
Å andra sidan, om du ställer in kortare “X” -värde, kommer indikatorn att vara mer ”hoppig” eftersom den tenderar att följa prisrörelserna närmare.
En vanlig användning av glidande medelvärden är att identifiera trendriktningen. Ett stigande glidande medelvärde indikerar en uppåtgående trend, medan ett sjunkande glidande medelvärde visar en nedåtgående trend. När det glidande medelvärdet är plant är trenden i sidled.
Man tittat också mycket på om ett pris är ovanför eller under ett medelvärde. Om ett stort marknadsindex är ovanför eller undet sitt 200 dagars medelvärde brukar indikera om marknaden är i en bullmarket eller en bearmarket. Mer om detta nedan.

Priskorsning av ett medelvärde

Vissa traders tar priskorsning över ett stigande glidande medelvärde som en indikation för att köpa aktien och en korsning under en sjunkande linje som en indikation att sälja. Dessutom använder traders långa (100-dagars eller 200-dagars) glidande medelvärden som dynamiskt stöd och motstånd. Vissa kan använda två glidande medelvärden som korsar varandra som en indikation för en trade.
Dessutom kan två eller flera glidande medelvärden användas för att indikera vad som händer på marknaden under lång-, medellång- och kortsiktiga perioder. Till exempel kan en trader ha 2000-dagars, 100-dagars och 50-dagars glidande medelvärden på diagrammet.

Stochastics

Stochastik
Stochastik

Detta är en momentumindikator (eller mean reversion) som svänger mellan 0 och 100. Ibland inträffar dess signaler innan det ändras i prisriktningen, så då är det en ledande indikator. Indikatorn erhålls genom att jämföra det senaste stängningspriset för en aktie med dess prisintervall under en “X”-period och sedan ta ett glidande medelvärdet av resultatet.
Så indikatorn har två rader:% K-linjen, som visar positionen för det senaste stängningspriset med hänvisning till intervallet ‘X’-perioden, och% D-linjen, som är ett glidande medelvärde på% K. En annan långsammare stokastisk får man genom att ta ett nytt glidande medelvärde av resultatet. Du kan justera känsligheten för indikatorn genom att öka eller minska värdet på ‘X’ eller det glidande medelvärdet.
Den stokastiska indikatorn har överköpta och översålda områden. När indikatorn är över 80% -linjen sägs den vara överköpt, och när den är under 20% -linjen är den översåld. Men att överköpa eller översälja indikerar inte alltid en potentiell prisförändring; när en trend är mycket stark kan indikatorn förbli i överköpt eller översåld-området under lång tid.

Användning av stokastisk indikator

För vissa traders, när den snabba linjen korsar den långsamma linjen, är det en indikation på en förändring i prismomentet och en möjlig prisåtergång. Andra traders kan vänta tills indikatorn passerar 20% -linjen underifrån för att bekräfta en uppåtgående reversering eller passerar 80% -linjen uppifrån för en nedåtgående reversering.
En annan viktig reverseringssignal är en avvikelse mellan indikatorn och prisförändringarna vid viktiga prisnivåer. Om priset blir högre och indikatorn lägger högre, finns det en stor risk för prisförändring till dess nackdel. På samma sätt, när priset gör ett lägre lågt och stokastiskt gör en högre låg, är oddsen bättre för en uppåtgående prisförändring.

Average True Range (ATR)

ATR är en tradingindikator som mäter graden av volatilitet i priset på ett värdepapper. Det är en “x”-periods utjämnad glidande medelvärde av true range värdena. True range värdena är den största av följande: senaste höga minus senaste låga; absolutvärdet för det senaste högt minus föregående slut; och absolutvärdet för det senaste låg minus föregående slut.
De flesta traders använder ett 14-dagars glidande medelvärde av true range värdena. Inte jag, jag gillar 5-dagars bäst. Även om det inte visar prisriktning är ATR mycket viktigt för traders. Denna tradingindikator hjälper traders att noggrant mäta den dagliga volatiliteten för en aktie.
Indikatorn rör sig upp och ner när prisrörelsens storlek blir större eller mindre. Eftersom indikatorn är baserad på prisrörelser är dess avläsning i samma enhet som tillgången. Så om en ATR läser 0,45 för en aktie, betyder det att aktie i genomsnitt flyttar $ 0,45 per pris.
Generellt sett, ju högre volatilitet är för en tillgång, desto större är risken. Men volatilitet kan betyda olika saker för olika traders. Medan vissa traders – särskilt day traders och swing traders – kanske älskar mycket volatila tillgångar eftersom de ger större prisrörelser att tjäna på, kan andra (positionstraders) föredra tillgångar med lägre intraday volatilitet för dess låga risk.

On-Balance Volume (OBV)

On-Balance Volume (OBV)
On-Balance Volume (OBV)

Detta är en tradingindikator som använder volymflöde för att förutse förändringar i priset på ett värdepapper i förväg. Som en volymindikator är det användbart för värdepapper som handlar på börser, såsom aktier och terminer, vars dagliga volym av transaktioner är kända. Det är inte användbart för värdepapper som handlar på OTC-marknaden.
OBV relaterar den kumulativa transaktionsvolymen i en tillgång till dess prisförändringar. Om volymen ökar kraftigt utan en rimlig förändring i tillgångens pris kommer priset potentiellt att stiga eller sjunka betydligt snarast. Det tenderar att visa när en tillgång får uppmärksamhet från institutionella investerare.
Indikatorn är en kumulativ totalvolym beräknad genom att lägga till den aktuella volymen till den föregående OBV om tillgångens pris stängdes högre eller subtrahera den nuvarande volymen från den föregående OBV om tillgången stängde lägre. När tillgångens pris stängs oförändrat läggs inte dagens volym till och OBV förblir densamma som föregående värde.
Avvikelse mellan tillgångens volym och pris kan indikera verksamheten för institutionella investerare som kan ackumulera eller fördela sin position i tillgången. Om tillgångens pris stiger men volymen inte ökar kan det vara en falsk utlösning och priset kan vara på väg att sjunka. Å andra sidan, om volymen stiger men priset är relativt oförändrat, kan en betydande prisrörelse vara i horisonten.

Tips om hur man använder tradingindikatorer

Många traders lär sig en tradingindikator och försöker sedan omedelbart implementera vad de har lärt sig i sin trading. Sanningen är dock att väldigt lite av det du läser online kommer att tjäna pengar åt dig. De flesta begrepp om hur indikatorer ska användas beskriver mönster som fungerade för länge sedan men som inte fungerar längre. Ibland är instruktionerna som du läser helt enkelt slutsatser härrörande från något skäl som är vettigt intuitivt men inte fungerar på marknaderna.
Den senare möjligheten är ett exempel på vad de flesta traders gör fel.
Marknaderna är inte rationella, och därför kan du inte nödvändigtvis använda rationellt tänkande i din trading. Om något vore sant, skulle det vara motsatsen. Det är marknadens irrationalitet som möjliggör trading. Om allt var rationellt, skulle marknaden prissättas rätt hela tiden, och det skulle inte finnas några marknadseffektivitet för oss att använda i vår trading.
I huvudsak, om marknad var helt rationell skulle trading bli vadslagning!
Här är några fler tips som kan hjälpa dig att använda tradingindikatorer bättre:

 • De flesta indikatorer fungerar inte länge. Kom ihåg det när du börjar att testa
 • Om en indikator fungerar bra så är det oftasts med inställningar som är helt annorlunda än vad som är allmänt kännt i böcker och på internet.
 • Lär dig grunderna om indikatorn du ska använda och förstå historien den berättar om värdepappret – inte alla indikatorer passar för varje värdepapper
 • Undvik att använda flera indikatorer från samma kategori om den inte klart tillför något
 • Se upp för viktiga stöd och motståndnivåer på marknaden
 • Och sist men inte minst, försök aldrig att trada utifrån en indikator direkt! Testa idén först och se hur den fungerar!

Slutord

Tradingindikatorer är verktyg som traders använder för att analysera marknaden. De är många och kan kategoriseras på olika sätt. På egen hand betyder de inte mycket, men i händerna på någon med rätt kompetens och erfarenhet kan de göra mycket skillnad. Det är viktigt att lära sig processen för trading innan och använda indikatorerna för vad de är – verktyg!

Tekniska Indikatorer till din trading

bollinger bands

Vad är ett Bollinger band?

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson Vad är ett Bollinger band? Bollinger Bands är ett tekniskt analysverktyg som används för att studera

Läs mer »

Fler indikatorer som används inom trading och teknisk analys

ZigZag
Williams Alligator
Williams % R
VWMA
Volume Oscillator
Volume
True Strength Indicator
TRIX
Triple EMA
Stochastic RSI
Stochastic
SMI Ergodic Indicator/Oscillator
Relative Volatility Index
Relative Strength Index
Price Oscillator
Parabolic SAR
On Balance Volume
Net Volume
Moving Average Weighted
Moving Average Exponential
Moving Average
Money Flow
Momentum
Mass Index
MACD
MA Cross
Linear Regression Curve
Least Squares Moving Average
Know Sure Thing
Klinger Oscillator
Ichimoku Clould
Hull MA
IBS
Envelope
Elders Force Index
Ease of Movement
Double Exponential Moving Avearge
Donchian Channels
Directional Movement Index
Correlation Coeff
Commodity Channel Index
Choppiness Index
Chande Momentum Oscillator
Chande Kroll Stop
Chaikin Oscillator
Bollinger Bands % B
Balance of Power 
Awesome Oscillator
Average True Range
Aroon
Arnaud legoux Moving Average
Advance/Decline
Accumulation/Distribution

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Utbrottstrading, Breakouts och Utbrottsstrategier (Den Kompletta Guiden)

Utbrottstrading, Breakouts och Utbrottsstrategier (Den Kompletta Guiden)

Stokastiska Indikatorer & Oscillatorer – Fungerar Variabler i Trading?

Stokastiska Indikatorer & Oscillatorer – Fungerar Variabler i Trading?

Sveriges mest kompletta Utbildning

Kurs i teknisk analys!